Käännökset (saksa-suomi)

Kääntämisessä kohdekielen hallinta on kaikkein tärkeintä. Tasokasta tekstiä on vaikea tuottaa, jos kääntäjältä puuttuvat työkalut kieleen, jolle käännetään. Yleinen harhaluulo on, että riittää, kun kääntäjä hallitsee lähdekielen, siis ymmärtää käännettävää tekstiä, sen sisällön. Silloin kun kohdekieli on kääntäjän äidinkieli, on hänen valmiudellaan tuottaa tasokasta kieltä hyvä ponnahdusalusta. Tämän lisäksi tietenkin kääntämistä ja äidinkieltä tukevat opinnot sekä vankka kokemus ovat kääntäjän ammattitaidon tae. 

Fraasituntemus on luonnollinen osa tekstintuottajan työkalupakkia; fraasit opitaankin oman äidinkielen oppimisen ohessa. Luonteva tapa ilmaista asiat kohdekielellä on tärkeämpää kuin sanotun yksi yhteen kääntäminen kielestä toiseen. Kääntäminen ei siis tarkoita vastineen etsimistä sanoille toisesta kielestä, vaan se on kielen, kulttuurin ja tapojen yhteensovittamista niin, että alkuperäinen ajatus siirretään vieraasta kielestä kohdekieleen mahdollisimman mutkattomasti. Lukija ei huomaa tekstiä käännökseksi. Tällöin kääntäjä on lunastanut paikkansa. 

Käännän pääasiassa kieliparista saksa-suomi, mutta myös englannista ja ruotsista kääntäminen onnistuu. Olen operoinut paljon markkinointitekstien parissa, ja tunnen sudenkuopat, joihin tämä ala helposti kompastuu. Saksaksi tuotteita markkinoidaan eri tavoin kuin suomeksi. Suomalainen arvostaa ja odottaa mainostekstiltäkin rehtiä suorasukaisuutta ja asiaan menemistä, kun taas saksalaiselle voidaan puhua laveammin ja sokerisemmin – kuten me kääntäjät itse asian ilmaisemme. Tämä ero vaatii markkinoiden tuntemusta ja näppäryyttä muokata käännöksestä kotimainen kelpo versio. 

Kun tarvitset apua käännös- ja tekstiasioissa, ota yhteyttä.